Index krize v ČR.
Úvod Hledání On-line hry On-line testy Odkazník Registrace Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:562928
Tento rok:11134
Měsíc:5499
Včera:176
Dnes:88
Online:4
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Prohlížení článků  Provozujeme vysílačku PMR (Personal Mobile Radio)
Provozujeme vysílačku PMR (Personal Mobile Radio)

(aktualizace 11.3.2017 - děkuji čtenáři Karlovi) Vysílačky PMR jsou oblíbené jak nadšenci do radiokomunikace, tak lidmi, kteří se připravují na nejrůznější survival scénáře. V neposlední řadě tyto vysílačky používají lidé bavící se airsoftem.

V obecné rovině se za PMR označuje elektronické kompaktní vysílací zařízení (radiostanice), které komunikuje bezdrátově s obdobným zařízením nebo s více PMR přístroji. V České republice mohou PMR vysílat na 8mi povolených kanálech v pásmu 446 až 446,1 MHz s omezeným vysílacím výkonem (do 0,5 W = max. 500 mW ERP). Vysílačky PMR jsou volně prodejné, přenos je závislý na klimatických podmínkách a zejména na terénních překážkách. Vlny v tomto pásmu (délka vlny 67 cm) se nedokáží dostat za kopec, ale mohou se různě odrážet. Vlna obchází překážky srovnatelné s její délkou. Spojení může být navázáno optimálně až na vzdálenost 10 - 15 km, v méně optimálních podmínkách od jednoho do deseti kilometrů. Na internetu se vyskytují informace, že se podařilo z vyvýšeného místa navázat spojení i na vzdálenost několika desítek kilometrů.

PMR představuje vysílání typu point to multi-point. V tomto se liší od mobilních telefonů GSM, které pracují na principu point-to-point. Když to vysvětlím podrobněji, tak v rámci PMR lze vysílat pro více osob a je možná skupinová komunikace (samozřejmě pod konkrétními pravidly viz kodex níže).

PMR komunikace pracuje na principech Push To Talk a Release To Listen. Tj. "stisknout a mluvit", "povolit stisk a poslouchat". Není to tedy jako na mobilu, kde vytočíme číslo a hovoříme, aniž bychom cokoli tiskli. Nutnost stisku po dobu vysílání je potřeba pro to, abychom trvale "nezacláněli" ostatním a neblokovali zbytečně kanál či subkanál. Vytvářet si chůvičky z vysílačky a obsazovat veřejný komunikační kanál brekotem či chrápáním dítěte je opravdové zvěrstvo a navíc proti předpisu telekomunikačního úřadu, který jasně stanoví, že pásmo je potřeba využívat pro srozumitelnou verbální řeč.

PMR komunikace je schopna pokrýt relativně velké území. Optimálně na rovině až nějakých 15 x 15 kilometrů, běžně v klasických podmínkách plocha cca 8 x 8 kilometrů, což je krásných 64 km2.

Lze PMR používat v celé Evropě?

Bohužel, některé státy provoz PMR pro peony striktně omezují. Tady je aktuální seznam:
Belgie: nutná licence.
Francie: zákaz používání 1. a 2. kanálu.
Itálie: zákaz rušení prodaných frekvencí.
Lucembursko: nutná licence.
Monako: absolutní zákaz.
Norsko: zákaz rušení prodaných frekvencí.
Polsko: nutná licence.
Rumunsko: zákaz používání 1. a 8. kanálu.
Rusko: je nutno absolvovat školení.
Turecko: nutná licence.

Česko, Německo, Rakousko a Slovensko má provoz bez omezení.

Jaká jsou pravidla pro používání PMR radiostanic?

- provoz je řízen Generální licencí (GL-3/R/2000), kterou Český Telekomunikační Úřad přijal v září roku 2000.
- Výkon je omezen na 0,5W, anténa je neoddělitelná a nesmí se používat externí.

- Provoz je povolen pouze na těchto kanálech:

1. kanál – 446,00625MHz
2. kanál – 446,01875MHz
3. kanál – 446,03125MHz
4. kanál – 446,04375MHz
5. kanál – 446,05625MHz
6. kanál – 446,06875MHz
7. kanál – 446,08125MHz
8. kanál – 446,09375MHz

Pozor:
od r. 2016 lze LEGÁLNĚ provozovat 16 kanálů, více info zde.

9. kanál - 446,10625
10. kanál - 446,11875
11. kanál - 446,13125
12. kanál - 446,14375
13. kanál - 446,15625
14. kanál - 446,16875
15. kanál - 446,18125
16. kanál - 446,19375

Rozdíl mezi kanály je pouhých 12,5 kHz.

Digitální modulace je do 31.12.2017 povolena v rozmezí 446.1 - 446.2 MHz (9. - 16. kanál).
Od 1.1.2018 je povolena i na kmitočtech 446.0 - 446.1 MHz (1. - 8. kanál).

Přehled 16ti kanálových PMR zde na tomto odkaze:
http://www.cbpmr.cz/pmr-radiostanice-vysilajici-na-sestnacti-povolenych-kanalech-121.html

Vysíláme v pásmu PMR

Při vysílání by se měl vysílaný představit svým volacím znakem, které obsahuje jméno a lokalitu + informaci, zda volá z mobilního místa.
Např.: Pepa Praha 2 portable Tábor. Úplně nejlepším způsobem je hlásit svůj "lokátor" podle lokátorové mapy. Informace k tomuto zde:
http://mujweb.cz/cb16/lokator.htm

V případě lokátorového označení JN69UH:
JN69 = označení čtverce na lokátorové mapy.
UH = podrobné označení čtverce v rámci čtverce lokátorové mapy.
Samozřejmě v případě apokalyptického stavu si zavedeme jiná značení, aby odposlouchávající strana desperátů nedokázala určit, odkud vysíláme a kam. Vysílání je všesměrové!

Před zahájením vysílání je vhodné otevřít kanál, vypnout DCS a CTCSS, poslechem zjistit, zda je kanál volný, případně se zeptat, zda je kanál volný. Další možností je sondovat pouze na kanálu s DCS nebo s CTCSS, ale v tom případě můžeme rušit stanici, která tyto selektory nemá aktivované. Je to zdvořilost, nicméně v dnešní době je blbost, aby někdo komunikoval na hlavním kanálu bez aktivovaného subkanálu, protože tím v podstatě obsazuje celý kanál a ruší ho jakákoli jiná komunikace na podkanálech.
Samozřejmě v apokalyptickém stavu společnosti budeme jen naslouchat a sondovat. Pokud nebude komunikace, provedeme krátké šifrované vysílání a příjem např.: "Tady srnka alfa, sejdeme se v lokaci beta. Potvrď příjem. Přepínám. Tady srnec alfa, potvrzuji lokaci beta. Konec."

Na jednom kanálu lze i přes četné kritiky uskutečnit souběžně více spojení za předpokladu, že volající využívají výhod DCS a CTCSS. V případě intenzivního využití všech kanálů to musí být nutnost. V nutném případě to může být nezbytné k odfiltrování jiných vysílání. Je pravdou, že souběžná spojení na jednom kanálu mohou způsobovat vzájemné rušení. A je podle mého názoru nesmysl uskutečňovat spojení pouze na hlavní kanál mimo subkanál vyhrazený DCS nebo CTCSS. Takové vysílačky, které nemají volby DCS a CTCSS jsou jednoznačně zastaralé a jejich držitelé si samozřejmě myslí o ostatních na stejném kanálu, že jsou to magoři, protože slyší změť vzájemně se rušících hovorů. Měli by si tedy upgradovat vysílačku a nebo zvolit odpovídající subkanál. Ostatně i výrobci uvádějí v manuálech vysílaček možnost vysílat souběžně na subkanálech.

Používejte krátké a úsečné informace do vysílání + mezi jednotlivými odpověďmi ponechávejte mezery pro případné další vstupy ostatních uživatelů kanálu/subkanálu.

DCS a CTCSS nelze vzájemně kombinovat a ještě navýšit počet subkanálů. Což je škoda. PS: vyzkoušel jsem.

Bohužel některé výše ověřené informace budu teprve ověřovat stejně jako souběžné používání různých subkanálů na jednom kanálu. Podle zdroje zde (http://forum.military-paintball.cz/viewtopic.php?t=897) se žádná ze skupina na vlastních subkanálech navzájem neruší (!), což je v rozporu s informacemi od jiných "zkušených" harcovníků.

---

Proto si myslím, že by měl volající prověřit volnost daného subkanálu DCS nebo CTCSS, pokud jsou ostatní kanály plné a spojení je nutno navázat. Obě strany by měli mít seznam záložních spojení, např. označená číslicemi, po kterých se budou po domluvě posouvat (informací na kanálu č. 1), až dojdou k nerušenému subkanálu, kde lze spojení uskutečnit.

Co si připravit?

- vysílačky
- lokátorovou mapu oblasti
- seznam Q-kódů
- hláskovací tabulku slov pro vyspelování důležitých kódů

Morální kodex radioamatéra

1. Nikdy nikoho neurážejte.
2. Nemluvte vulgárně.
3. Při vysílání buďte věcní, struční a efektivní + dodržujte mezery mezi odpověďmi.
4. Ve vysílání nesdělujte intimní a soukromé záležitosti. Váš volací znak by měl být jedinečný, ale anonymní, aby o vás nic neprozrazoval.
5. Nezneužívejte odposlechnuté informace.
6. Nepoužívejte PMR pásmo jako "chůvičku", je to opravdové rádiové zvěrstvo!
7. Nerušte komunikaci druhých, buďte zdvořilí a žádejte "brejk" pro uvolnění kanálu/subkanálu. Kanály/subkanály se uvolňují domluvou.
8. Respektujte vytíženost pásma a případně své vysílání odložte na vhodnější čas.
9. Neprozvánějte kanál.
10. Nepoužívejte silnější vysílačky, než je povoleno zákonem! Zarušujete pásmo a omezujete možnost komunikace ostatních radioamatérů v jiných regionech!
11. PMR přenos používejte pouze pro hlasovou komunikaci. Jiný druh komunikace (datová, hudební) není povolen ze zákona v ČR.

Význam jednotlivých PMR kanálů:

1. kanál = používá se pro úvodní spojení a přeložení spojení na jiný kanál.
2. kanál = běžná komunikace dle kodexu.
3. kanál = běžná komunikace dle kodexu.
4. kanál = běžná komunikace dle kodexu.
5. kanál = běžná komunikace dle kodexu.
6. kanál =běžná komunikace dle kodexu.
7. kanál = používá se výhradně pro nouzové volání. Chcete-li pomáhat, naslouchejte. Chcete-li volat o pomoc, volejte na 7. kanál.
8. kanál = běžná komunikace dle kodexu.

Pojmy

Volací jméno nebo-li volačka či volací znak
V pásmu PMR se jedná o nelicencované uživatele, tudíž si můžete zvolit volací znak jaký chcete. Třeba OrelBrno.
Je vhodné občas zopakovat volací znaky pro identifikaci ostatním posluchačům v terénu.

Lokátor
tzv. lokátorová mapa, kterou by měli mít obě strany a tato mapa umožní vzájemnou identifikaci polohy. Hodnoty z lokátoru můžete používat v úvodním hlášení nebo i ve svém volacím znaku. V případě nouze lze používat klasické souřadnice dle zeměpisu.
Hlavní výhodou lokátoru je rychlé určení polohy, mnohem rychlejší než ze zeměpisných souřadnic, zejména v případě lokálního určení v regionu.
Skvělá on-line lokátorová mapa je zde:
http://www.cbpmr.cz/lokatorova-mapa.html

Příklad lokátoru: JO70OW
JO = první dvě písmena = základní čtverec, jeden ze 324 čtverců světa. V tomto případě se jedná mimo jiné o oblast části západních, východních, středních a severních Čech.
70 = dvě číslice. Každý základní čtverec se skládá ze 100 podčtverců. Toto je 70. podčtverec ze čtverce JO. A jedná se o část středních a severních Čech.
OW = dvě písmena. Podčtverece se skládá z dalších 576 čtverečků (4,5 x 6 km).V tomto případě se jedná o oblast Nového Města pod Smrkem.

Všeobecná výzva
VŠEOBECNÁ VÝZVA, VŠEOBECNÁ VÝZVA, ZDE JANA03. MÁTE ZÁJEM O SPOJENÍ?
JANA03 ZDE JITKA04, BEREŠ MĚ?
JITKA04 JÁ JANA03, BERU TĚ RÁDIO x, MOJE QTH JE aaa. MAJK NA TEBE nebo PŘEPÍNÁM.

Kvalita spojení
x = kvalita spojení od 5 do 1 (naprosto čistě = 5, čistě = 4, srozumitelně = 3, srozumitelné ale zašuměné = 2, šum obtížně srozumitelné = 1).
aaa = poloha, lze uvést lokátorové označení nebo identifikační znak (např. ta a ta rozhledna + údaj o nadmořské výšce).

Hláskovací tabulka
Jména, která se používají pro přesné vyspelování jednotlivých písmen.
http://mujweb.cz/cb16/hlask.htm

Break (brejk)
do stávajícího hovoru se dostanete výzvou "BREJK", kdy čekáte na pozvání.
"brejk". Je to výraz pro "vlomení" se do stávajícího kanálu či subkanálu. Jestliže jsou kanály i subkanály obsazené a vy potřebujete spojení navázet, vyšlete do daného kanálu/subkanálu verbálně výraz "brejk". A čekáte. Až vám dá někdo ze stávajících vysílajících signál "brejku pojď" nebo "brejku mluv". Následně si vyřídíte, co si vyřídit potřebujete.

Tykání
V éteru si všichni tykají.

Q-kódy
Většinou alfanumerické kódy, které urychlují komunikaci. Cílem vysílání je co nejrychlejší zpráva a zároveň nejefektivnější.

Nouzové volání
May-Day (mejdej) = nebezpečí ohrožení zdraví
Security (sekjurity) = závažná nebezpečná událost (katastrofa)
Pan-Pan (panpan) = lokální událost např. autohavárie

nebo:

„Tísňové volání, tísňové volání, pomozte, zde Lukáš Brno, potřeboval bych...“

Kde je nejlepší místo pro vysílání a příjem?

- všeobecně na kopci nebo místu, které převyšuje okolní terén.
- na rovině, pokud protilehlá strana je nezastíněná terénní nerovností.
- vysílání na kopci, příjem v dolině nebo i obráceně.

Kde je nejhorší místo pro vysílání a příjem?

- v údolí s tím, že druhá strana je za kopcem.
- za hustým lesem.
- za hustou železobetonovou zástavbou.
- ve výtahu.

A na závěr výhody a nevýhody PMR vysílaček.

Nevýhody PMR vysílaček

 •     Velmi omezený dosah.
 •     Jednosměrný provoz (takže se přes vysílačku nemůžete překřikovat).
 •     Žádné soukromí - odposlouchávání.
 •     Pouze hlas (na SMSky zapomeňte, datové přenosy jsou komplikované a v    pásmu PMR zakázané).
 •     Jakmile na stejné frekvenci vysílají tři a více stanice, může dojít k rušení.

Výhody

 •     Téměř nulové provozní náklady (pokud nepočítáme dobíjení baterií nebo provoz z adaptéru).
 •     Funguje všude (zatímco s mobilem se všude nedovoláte).
 •     Konferenční hovory s libovolným počtem účastníků (systém point to multi-point).
 •     Netřeba vytáčet čísla, prostě zmáčknete a mluvíte
 •     Jednoduché ovládání.
 •     Možnost nahradit mobil v případě apokalyptické situace nebo poruchy mobilní sítě (přivolat pomoc, koordinace, informace).
 •     Možnost suplovat v zahraničí pro lokální výměnu informací mezi např. účastníky výletu (v rámci EU, kde tomu nebrání předpisy) drahé mobily se zahraničním voláním.
Zdroj:
názor a zkušenosti autora
http://www.airsoftguns.cz/slovnik-pojmu/pmr
http://www.blogovnik.cz/vhodne-radio-radioprijimac-pro-preziti-survival-201410171122.php
http://www.airsoftguns.cz/radiostanice-pmr-446-aneb-jak-na-to
http://www.cbpmr.cz/lokatorova-mapa.html
http://mujweb.cz/cb16/hlask.htm
http://vlnova-delka.wikina.cz/
http://www.dusoft.cz/PMR/Novice/Novice_default.htm (zde je seznam Q kódů)
http://mve.energetika.cz/krizove-situace/radiostanice-pravidla-komunikace.htm
http://www.vzskladno.cz/download/zakladni_pravidla_pro_pouziti_radiost.pdf
http://ok2vmj.webnode.cz/technika/cb-a-pmr-sekce/
http://bredy.novacisko.cz/?Stripky_z_pasma_PMR/115

--jun--
19.04.2016,20:10
Počet čtenářů: 0název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2021 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 5.4.20), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v