Úvod Hledání On-line hry On-line testy Předplatné Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:569536
Tento rok:17742
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Provozní podmínky
Provozní a obchodní podmínky www.blogovnik.cz


Josef Nádběla, IČ: 75811511 (neplátce DPH), Moravská 617, Chropyně.
(provozující webové stránky www.blogovnik.cz od roku 2012)
Kontakt na Provozovatele: redakceZAVINÁČEKblogovnik.cz

, dále jen ProvozovatelČást 1.: Všeobecné podmínky

 1. Je zakázáno hackovat, poškozovat tento web. Pokud dojde k úspěšnému pokusu hackovat, poškodit tento web, budou údaje o útočníkovi předány neprodleně policii ČR a budeme žádat finanční náhradu za ušlý zisk, zmařený čas a psychickou újmu.
 2. Materiály, které byly poslány do redakce, a byly nevyžádané, nevracíme.
 3. Obsah e-mailů poslaných na adresu redakce může být zveřejněn. Bude zachována anonymita odesílatele.
 4. Je zakázáno vkládat do diskusí komerční reklamu. Pokud máte zájem o placený banner, PR článek, kontaktujte redakci na e-mailu redakceZAVINÁČblogovnik.cz .

Část 2.: Fotografie webu www.blogovnik.cz

 1. Fotografie je zakázáno upravovat.
 2. Z fotografií je zakázáno odstranit ochranný vodoznak nebo informaci o autorovi a tomto webu.
 3. Fotografie je zakázáno používat pro komerční účely, pokud nedošlo k zakoupení fotografie dle bodu 6.
 4. Fotografie s vodoznakem je povoleno používat jako celek, bez úpravy pro pozadí na ploše počítače sloužícího k soukromým účelům.
 5. Fotografie je povoleno šířit třetím osobám, pokud nebudou jakýmkoli způsobem upraveny a pokud bude spolu s fotografií zobrazen viditelný a funkční URL odkaz na www.blogovnik.cz .
 6. V případě zájmu o koupi fotografie bez ochranných prvků pro soukromé nebo komerční účely kontaktujte redakci na mailu redakceZAVINÁČblogovnik.cz .

Část 3: Používání cookies a podobných nástrojů

 1. Dle dle směrnice Evropské Unie 95/46/ES jsme povinni žádat si váš souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím souborů cookie a podobných nástrojů (termín "podobné nástroje" je použitý přímo v dokumentu "Stanovisko EU k internetové reklamě, informace o odvolatelnosti souhlasu").
 2. V tuto chvíli se soubory cookie a podobné nástroje na tomto webu vytváří za tímto účelem:
  - zajištění počítání a sledování návštěvnosti službami Toplist.cz a Google Analytics (www.google.cz). V budoucnosti se pokusíme nahradit počítadlo Google Analytics vlastním počítadlem bez nutnosti používat cookie.
  - reklama SKLIK (www.seznam.cz) a Google AdSense (www.google.cz), kterou si tento web přivydělává na svoji existenci.
  - doplňky FACEBOOKu (tlačítko To se líbí apod.)
  - zajištění funkce nákupního košíku a zajištění funkce "Odvolat souhlas s cookies podle směrnice Evropské unie č. 95/46/ES".
 3.  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, které vytváří, čte a zapisuje.
 4. Projevit souhlas s používáním cookies a podobných nástrojů můžete na dialogu, který se objeví všem návštěvníkům s funkčním javascriptem, a kteří dosud souhlas neprojevili.
 5. Neprojevit souhlas s používáním cookies a podobných nástrojů můžete na tlačítku, které je umístěno úplně nahoře, má červenou barvu a tento text: "Odvolat souhlas s cookies a podobnými nástroji....".

Část 4: Šíření, kopírování obsahu portálu Blogovnik.cz

 1. Je zakázáno kopírovat grafické materiály a design portálu Blogovnik.cz pro využití na dalších webech.
 2. Je povoleno kopírovat grafické materiály a design portálu Blogovnik.cz za učelem propagace tohoto portálu.
 3. Je zakázáno kopírovat a šířit obsahy článků a aktualit portálu Blogovnik.cz pro využití na dalších webech nebo používat jejich citace, pokud NEUVEDETE ZDROJ viz následující bod.
 4. Je povoleno kopírovat a šířit obsahy článků a aktualit portálu Blogovnik.cz, pokud budou splněny tyto tři podmínky:
  a) uveden zdroj = jednoznačná URL adresa na původní článek zde na Blogovníku, která může být aktivní i neaktivní, záleží na vašem uvážení. Tato adresa musí být uvedena na konci převzaté informace, článku, aktuality.
  b) Dále musí být na téže web straně VÝSLOVNĚ uvedeno, že  je jedná o informaci, článek nebo aktualitu z portálu www.blogovnik.cz.
  c) V případě převzetí celého článku nebo aktuality nejprve požádejte o svolení na mailu redakce@blogovnik.cz a slušně se představte celým jménem.  Rádi bychom poznali spřátelené webmastery, kterým se líbí informace na Blogovníku natolik, že je chtějí šířit na vlastních webech.

Část 5: Registrace návštěvníků

 1. Blogovník.cz nevede registraci návštěvníků, nenakládá s osobními údaji návštěvníků ani registrantů. Žádné registranty nemáme.

Část 6: Diskuse pod články

 1. Blogovník.cz může nebo nemusí mít aktivované diskuse pod články.
 2. Je zakázáno spamovat diskusním příspěvkem.
 3. Je zakázáno v diskusi používat diskusní příspěvky komerčního nebo marketingového charakteru.
 4. Redakce si vyhrazuje právo libovolný diskusní příspěvek odstranit, cenzurovat či okomentovat.
 5. Redakce si vyhrazuje právo opravit v diskusním příspěvku pravopisné hrubky.
 6. Diskusní příspěvky musí být v souladu se zákony České republiky a legislativou Evropské Unie.
 7. Diskusním příspěvkem se musí čtenář vyjadřovat k věci - k tématu článku.
 8. Jakékoli vulgarity, urážky, arogance, xenofobie, rasistické prvky a další prvky agresivity jsou v diskusních příspěvcích zakázány.
 9. Diskusní příspěvek, který je uvolněn redakcí a zveřejněn, se automaticky stává součástí autorských práv vlastníka webu, který disponuje k diskusnímu příspěvku autorským právy v plném rozsahu, může jej citovat, parafrázovat, využívat jako zdrojovou informaci apod.

Část 7: Provozní doba portálu

 1. Provozní doba portálu je většinou v pracovní dny od 6:00 - 22:00. Pevné provozní jádro od 8:00 - 21:00. O víkendu může být provozní doba stejná jako "pevné provozní jádro".  V noční dobu je portál vypnutý z důvodu úspory elektrické energie, kdy se provoz serveru v nočních hodinách energeticky nevyplatí. Provozní doba portálu se může dynamicky změnit podle potřeby webmastera, aktuální energetické nebo bezpečnostní situace v čechystánu. V ranních hodinách o nedělích může docházet ke krátkodobým výpadkům z důvodu zálohování a údržbových prací.

Část 8: Předplatné (aktivní od 14.10.2022)

 1. Předplatitelem se rozumí osoba (dále jen Předplatitel), které jsou zpřístupněny bonusové články a bonusové části webu (dále jen bonusový obsah) za úhradu předplatného.
 2. Zpřístupnění bonusového obsahu probíhá buďto na základě identifikace IP adresy Předplatitele, ze které bylo Předplatné úspěšně aktivováno; a nebo na základě identifikace platného kódu, který byl Předplatiteli webovým systémem poskytnut (zobrazen) v okamžiku úspěšné aktivace Předplatného.
 3. Objednávku předplatného lze učinit úhradou Předplatného dle postupu popsaném na URL adrese: https://www.blogovnik.cz/predplatne.html.
 4. V zájmu odstranění příčin reklamace je nutné reklamaci uplatnit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne vydání zjištění problému s předplatným (přístup na bonusový obsah), kterého se reklamace týká. Pro lhůty pro reklamace předplatitelů – spotřebitelů platí platná zákonná ustanovení.
 5. V případě oprávněné reklamace bude problém s přístupem na bonusový obsah opraven nebo vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné (počet dnů nefunkčnosti ku 1 roku = vrácená částka ku Předplatnému).
 6. Zákonná práva Předplatitele nejsou ustanovením těchto podmínek dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady a uplatnění podmínek rozporu se sjednaným obchodním vztahem se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.
 7. Reklamace je možné uplatňovat e-mailem na redakceZAVINÁČEKblogovnik.cz.
 8. Osobní údaje Předplatitele (dále osobní údaje), se kterými provozovatel webu nakládá jsou tyto: číslo účtu Předplatitele (bankovní výpis) a e-mail Předplatitele (v poznámce platby na bankovním výpisu). E-mail a IP předplatitele jsou ve webovém systému hashovány (kódovány) nevratným algoritmem.
 9. Správcem osobních údajů Předplatitele je provozovatel webu.
 10. Osobní údaje Předplatitele budou v nezbytném rozsahu předány třetím osobám, které poskytují podpůrné činnosti k IT nebo bankovnímu procesu. K osobním údajům může získat přístup banka provozovatele webu.
 11. Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po přiměřenou dobu, která bude určena zejména s ohledem na zákonné archivační lhůty, délku promlčecí doby, pravděpodobnost vznesení nároků vůči Provozovateli ze strany předplatitele či jiných osob a nutnost dokládat zákonnost zpracování.
 12. Práva Předplatitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Provozovatel upozorňuje předplatitele, že mu nejsou povinni jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné, bez poskytnutí některých údajů označených jako povinné však nebude Provozovatel moci jeho plnění poskytovat.
 13. Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):
  Provozovatel upozorňuje subjekty údajů, že mají právo u Provozovatele jakožto správce jejich osobních údajů:
  a) požadovat přístup k osobním údajům, které o nich zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Provozovatele jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají předplatitele, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má předplatitel právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  b) požadovat opravu osobních údajů, které Provozovatel o předplatiteli zpracovává, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má předplatitel v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení,
  d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
  e) získat osobní údaje, které se jich týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
  f) mají právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se jejich konkrétní situace.
  Pokud obdrží vydavatel žádost předplatitele ve smyslu předchozího odstavce, budeme jej informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Provozovatel nepřijal opatření, o které bude požádán, je povinen předplatitele informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Provozovatel upozorňuje v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením není povinen zcela nebo zčásti takové žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může Provozovatel Předplatiteli uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
  Pokud Provozovatel obdrží žádost Předplatitele, ale bude mít důvodné pochybnosti o jeho totožnosti, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti. Dále Provozovatel upozorňuje Předplatitele, že v případě, kdy se předplatitel domnívá, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či má právo požádat o soudní ochranu.
 14.  Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění Provozovatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.
 15. Provozovatel se zavazuje neužívat shora uvedené údaje k jiným než sjednaným účelům, pokud jejich užití nedovolují nebo neukládají právní předpisy.
 16. Aktuální verze poučení o zpracování osobních údajů bude vždy předplatiteli k dispozici na tomto odkaze: https://www.nakupto.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.html
 17. Ceník předplatného je k dispozici zde: https://www.blogovnik.cz/predplatne.html
 18. Předplatné je po celou dobu platnosti Předplatného stálé a nemění se.
 19. Předplatitelské období je 1 rok.
 20. Cena za předplatné je splatná do 14ti dní.
 21. Bonusový obsah si aktivuje Předplatitel na základě e-mailu od Provozovatele o přijetí úhrady předplatného.
 22. E-mail o potvrzení přijetí úhrady předplatného posílá Provozovatel maximálně do 3 pracovních dnů od přijetí úhrady.
 23. Roční období platnosti předplatného se začíná počítat od okamžiku aktivace předplatného Předplatitelem.
 24. Předplatné je považováno za uhrazené, pokud Předplatitel uvede platné náležitosti: variabilní symbol, částku a zejména platnou e-mailovou adresu do poznámky platby, pomocí které dojde k identifikaci a zpracování platby.
 25. Nevyžádané předplatné bude považováno za dar, dokud Plátce neinformuje jinak. Pokud dojde k vrácení nevyžádané částky - tj. ukáže se, že částka není darem/příspěvkem na provoz webu, Provozovatel si z vrácené částky odpočítá bankovní poplatky; nevyžádaná vrácená částka bude menší o bankovní poplatky Provozovatele.
 26. Předplatné se sjednává výhradně na dobu určitou viz Část 8, bod 19.
 27. Provozovatel je oprávněn Předplatné kdykoli vypovědět. Obchodní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 1 měsíc počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi Předplatiteli na jeho kontaktní e-mailovou adresu (z poznámky platby Předplatného).
 28. Zákonné důvody pro odstoupení Předplatitele od obchodního vztahu zůstávají nedotčeny.
 29. Výpověď i odstoupení je nutno provést na kontaktní e-mailovou adresu druhé strany.
 30. Odstoupením zaniká obchodní vztah o Předplatném s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. Při odstoupení formou uvedenou v části 8, bodu 27 zaniká obchodní vztah.

název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2024 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 8.2.7), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v