Index krize v ČR.
Úvod Hledání On-line hry On-line testy Odkazník Registrace Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:612089
Tento rok:60295
Měsíc:154
Včera:222
Dnes:154
Online:3
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Prohlížení článků  Radioamatérství, základní pojmy
Radioamatérství, základní pojmy

   (článek bude neustále průběžně aktualizován, aktualizováno 4.9.2018) Následující text je takovým úvodním textem do "radioamatérství". Obsahuje seznam pojmů, je tedy pojat jako minislovníček. Rubriku Radioamatérství jsem založil z důvodu, že ne všechny články o vysílačkách a rádiovybavení patří do rubriky Přežití - Survival. A my tyto články musíme někam zatřídit :-). Minislovníček proto, že na internetu panuje ohledně radioamatérství děsná tma. Weby, které se tímto zabývají, jsou částečně nefunkční, absolutně zastaralé nebo obsahují jen velmi kusé informace plné zkratek, které nejsou vysvětleny. Následujícím textem se tedy autor pokouší rozsvítit tam, kde panuje tma. A tma panuje možná i proto, že si to tak systém i někteří "profíci" přejí.

PS: RADIOAMATÉŘI PŘÍMO ZBOŽŇUJÍ ZKRATKY A ANGLOČESKÉ NÁZVY.

Nejprve mi dovolte, abych se mimo abecední pořadí zamyslel nad definicí pojmu RADIOAMATÉR. Na české wikipedii jsem našel zarážející definici radioamatéra která obsahuje tuto větu:

Radioamatér je držitel radioamatérské licence, který ve svém státě získal od příslušného úřadu povolení k vysílání na speciálně vyjmenovaných pásmech určených (a zpravidla i celosvětově koordinovaných) pro radioamatérské vysílání.

K výše uvedené definici bych měl tři zcela (s)prosté poznámky:

1. Když je radioamatér držitel radioamatérské licence, kdo je tedy ten, který vysílá na CB nebo PMR pásmu či jiných volných pásmech??? Opice? Méněcenný radioamatér??? Unlisák??? :-)
2. Předpokládám, že Nikola Tesla a Marconi měli také licenci, protože jinak to přece nemohli být první vynálezci - radioamatéři, že :-). Přece to nebyli Unlisáci, že. :-)
3. Kdyby učení radioamatéři dovolili, použil bych pro definici radioamatéra následující definici:

Radioamatér je osoba, která používá amatérskou radiostanici k zapojení do dvousměrné osobní komunikace s jiným radioamatérem na přidělených rádiových kmitočtech.

Přičemž slovem "přidělených" můžeme rozumět jak udělených radioamatérovi s licencí, tak uvolněných státem pro všechny občany, kteří se chtějí stát radioamatéry bez licence.

Tak, a teď se mohou "profesionální" radioamatéři s licencí čertit. :-)

Ještě poznámka k pojmům. Jako radioamatérský začátečník bez licence jsem se hodně divil tomu, kolik anglických termínů používají radioamatéři jak v běžné rádiové komunikaci, tak při výměně informací v rámci internetových diskusí... Bohužel, tento nešvar se napravit nepodaří, je třeba respektovat zavedený "českoanglický" slang.

Podle tohoto slangu, bych se charakterizoval jako "unlisák kávově vékávovaný".

Následující slovníček mi dal docela zabrat. Pokud vám pomůže, byl bych rád za jakoukoli podporu. Třeba někde zveřejnit odkaz na tento článek nebo web www.blogovnik.cz, případně projevit zájem o reklamovanou službu/zboží na tomto webu.

Děkuji. Autor.


A/F
Tlačítko přepnutí druhu modulace AM/FM.

AGC (Automatic Gain Control)
Automatické nastavení citlivosti.

Alkalické baterie
Zdroj energie pro mobilní radiostanice. Přináší vyšší výkon, protože jedna baterie = 1,5 voltu. Čím víc baterií v sérii, tím víc voltů, tím větší výkon až do povoleného maxima :-)). A zároveň samozřejmě platí, čím víc baterií paralelně, tím větší kapacita v Ah (ampérhodinách).

AM
Amplitudová (analogová) modulace. V závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda nosného signálu. Frekvence ani fáze nosné vlny nepodléhá změně. V současné době je AM považována za zastaralou. Používání AM je v ČR údajně zakázáno na CB pásmu.

ANL (Auto Noise Limiter)
Automatický Filtr pro potlačení šumu.

ANT
Konektor pro připojení antény.

ARC
Označení na polských rádiích. Nevíme, co to znamená a prosíme zkušené kolegy o příspěvek do diskuse.

ASC (Automatic Squelch Control)
Systém pro řízené potlačení šumu.

ASQ (Auto Squelch, AUTO-Q)
Automatické nastavení squelche.

BAND
Pásmo. Na přístroji přepínač pásma.

BATT
1. Zobrazení stavu baterie.
2. Indikace poklesu napájecího napětí.

BEEP
Vypnutí/zapnutí ozvučení tlačítek.

BFO
viz CW.

BNC
Zastaralý anténní konektor ručních stanic. Systém nasunout a otočit (zaklapnout). Mechanicky méně odolný než TNC, zejména při časté výměně antény nebo použití delší antény. Používá jej např. vysílačka Elix SY-101 Dragon.

CAL
Kalibrace radiostanice zapř. za pomocí vestavěného SWR metru.

CALL
Volací značka.
Na PMR Prozvánění/Výzva na protistanici. Radioamatéři toto nemají rádi a já v podstatě taky ne :-).

CB/RA
Přepínání mezi vysílačkou CB a rádiem FM.

CB radiostanice
citizen band, nebo-li občanské pásmo. Jedná se o radiostanici pro občanské pásmo většinou 26,565 - 30,405 MHz. K dispozici by mělo být 40 - 80 kanálů. Maximální výkon je povolen 4 W. Toto pásmo používají např. taxikáři nebo řidiči kamionů. Vysílání je efektivní až do 50 km podle délky a kvality antény.

CLARIFIER
Jemné doladění frekvence.

CW
Continuous Wave Morse Code. Klíčované netlumené vlny Morseovy abecedy. Pro příjem je nutno přijímač vybavit tzv. záznějovým oscilátorem BFO (Beat Frequency Oscillator), který provede modifikaci signálu s morseovkou tak, aby byl slyšitelný pro člověka.

ČSV
Činitel Stojatých Vln. V podstatě to samé jako PSV nebo SWR. Jedná se o starší zkratku. De facto vyjadřuje totéž, co PSV, jen s tím rozdílem, že jde o činitel, tedy bezrozměrné číslo. To umožňuje ČSV psát jako jedno číslo a nikoli poměr jako PSV, či SWR.  Tedy rovnou X namísto X : 1. 

DIM
Regulace (vypnutí) podsvětlení displeje. Někdy schováno pod názvem LIGHT.

Dlouhé vlny
Označení: DL/LW/LF.
Na vysílání v dlouhých vlnách potřebujete sakra pořádný vysílač a výkon. To dlouhé vlny z apokalyptického světa prakticky vylučuje, byť se jedná o nejlepší možnost vysílání na velké vzdálenosti. Stejně tak si škrtněte ilegálně vysílat na DL v období konfliktu. Taková vysílačka bude ke svým rozměrům a výkonu snadno odhalitelná.

DL zahrnuje pásmo elektromagnetických vln o frekvenci 30 - 300 kHz, čemuž odpovídá délka vlny 1 km až 10 km. Vysílání je přímé na obrovské vzdálenosti (tisíce kilometrů).

Právě na dlouhých vlnách se historicky začalo rádiově vysílat.V dnešní době běžné stanice opouštějí pásmo dlouhých vln. Tyto se používají zejména pro radiomajáky, frekvenční a časové standardy, v komunikaci s ponorkami, pro armádní šifrované vysílání.

Dobíjecí baterie
Nejčastěji jsou doporučovány NiMH nebo NiCD. Více o dobíjecích baterií zde.
Napětí dobité dobíjecí baterie je 1,2 V. Z tohoto důvodu podává vysílačka takto napájena menší výkon, než-li napájena alkalickými bateriemi. Nicméně... Provoz na dobíjecí baterie, i přes jejich počáteční vysokou pořizovací hodnotu (v r. 2016 cca 60 - 90 Kč za kus dle kapacity a kvality), je mnohem levnější než-li na baterie alkalické. Nicméně většinou pořebujete ještě kvalitní nabíječku za dalších pár kaček.

DOWN
Tlačítko pro přepínání kanálů směrem dolů (zpravidla o 1 kanál).

DOWN/UP
Přepínání kanálů po jednom kanálu nebo frekvence po určité hodnotě.

DSK
Zkratka na polských rádiích, označuje dlouhé, střední a krátké vlny.

DW (Dual Watch)
Hlídání dvou kanálů v jeden okamžik.

DX
Dálkové spojení.

DXing
Snaha radioamatéra uskutečnit co nejvzdálenější spojení.

DXman
Radioamatér, který loví tzv. dálková spojení. O navázených spojeních si píše deníky, které často zveřejňuje na internetu v rámci svého blogu nebo komunity.

ECHO
Funkce pro mikrofon, tzv. dozvuk. Zvyšuje se srozumitelnost vysílaného slova. Vhodné zejména u dálkového spojení.

EME
Spojení odrazem od Měsíce.

EMG (Emergency)
Aktivní funkce nouzového volání. Rychlá volba nouzového kanálu. U CB vysílaček je to kanál 9, u PMR vysílaček je to kanál 7.

Extrémně krátké vlny
EKV, EHF, mikrovlny.
Kmitočtový rozsah je 3A/F0 - 300 GHz. Vlnová délka 1 - 10 mm. Jejich využití lze předpokládat opět v mikrovlnkách a v různých bojových zářičích.

F-LOCK
Frequency Lock. Zamčení frekvence.

FM
FM Frekvenční nebo-li kmitočtová modulace. Informace je kódována změnou frekvence nosné vlny. Výhodou je, že lze v jednom okamžiku přenést více informací (stereo rozhlas). To záleží na šířce kanálu, neboli na šířce použitého pásma. Rozlišuje se tzv WFM Wide FM, se šířkou 50kHz u zmíněného FM rozhlasu, a Narow FM, neboli úzkopásmová FM, se šířkou kanálu 25 nebo 12,5kHz.

FRQ
Kmitočet.
Na přístroji přepínání frekvence, kmitočtu.

FUN (function)
Přepínání funkcí. (u notebooku např. klávesa FN :-))

HAM
1. Jedná se o synonym pro slovo radioamatér. Volací značka (označení) první radiostanice, která sloužila třem vynálezcům. Tento znak je údajně tvořen z křestních jmen těchto osob. Tito lidé nejspíš licenci ještě neměli :-).

2. Radioamatér KáVista radioamatér, který "pracuje" na vlnách od 3 MHz do 30 MHz.

HIGH/LOW (HI/LO, H/L)
Zvýšení/Snížení vysílacího výkonu radiostanice.

CH9
Tlačítko na vysílačce. Přímá volba bezpečnostního (nouzového) kanálu 9.

CHANNEL
Přepínání kanálů směrem dolů a nahorů.

Infravlny
(infračervené záření, IR), viditelné záření, ultravlny (ultrafialové záření, UV), rentgevlny (rentgenovo záření, X-Rays) a gamavlny (gama záření, Gamma Rays). Tyto typy elektromagnetického záření se pro rádiové vysílání většinou nepoužívají, i když, člověk nikdy neví....

KARUSEL (CHANNEL)
Karuselový (otočný) volič kanálu.

Kávista
Radioamatér, který "pracuje" na vlnách od 3 MHz do 30 MHz.

KL
Uzamčení klávesnice = stačí podržet tlačítko několik sekund a pro odemčení také podržet několik sekund

Klíčovat
Krátce stisknout vysílací tlačítko PTT.

Krátké vlny
Označení: KV/SW
Vlnová délka je kratší než pro střední a dlouhé vlny. Frekvence se pohybuje od 3 do 30 MHz, což odpovídá vlnové délce 10 až 100 metrů. Výhodou těchto vln je jejich šíření v atmosféře, není nutný přímý dohled mezi vysílačem a přijímačem. Vysílání se může šířit na vzdálenost tisíců až desítek tisíc kilometrů. Proto se krátké vlny používají pro vysílání mezi kontinenty. Kvalita šíření je nastabilní a ovlivňuje ji velké množství faktorů (sluneční záření, oblačnost...). Na krátkých vlnách pracuje množství radioamatérů, proto je výhodné ladit toto pásmo nejčastěji mezi 3 - 5 MHz. Vysílání na krátkých vlnách bude patřit mezi preferované v období válečného konfliktu ze strany ilegálů nebo odpůrců režimu. Vysílačka může být malá a dobře maskovaná, navíc přenosná.

LAMP
viz  LIGHT.

LCD
Multifunkční podsvícený nebo nepodsvícený displej.

LCR (Last Channel Recall)
Vyvolání kanálu, na kterém bylo naposledy vysíláno.

LGT
viz LIGHT.

LIGHT
Zapnutí/Vypnutí osvětlení displeje radiostanice.

LOC
1. Zvýšení citlivosti přijímaného signálu.

2. LOC - Locator. Zkratka pro jednoznačné určení pozice na zeměkouli.

LOCK
Zamčení/blokování klávesnice.

LOW
Snížený vysílací výkon.

LSB
Lower Side Band. Viz SSB.

MIC
Konektor pro připojení externího mikrofonu.

Mic-Gain
Nastavení citlivosti mikrofonu.

MOD
Hloubka modulace.

MODE
1. Přepínání modulace.
2. Druh provozu. 

NB (Noise Blanker)
Filtr pro potlačení šumu.

NFM
Úzkopásmová frekvenční modulace. Tuto modulaci používají vysílačky CB. Na přístrojích s modulací FM nejde signál srozumitelně slyšet.

OFF/VOL
Vypínač stanice kombinovaný s regulátorem hlasitosti.

Oscar
Radioamatérský satelit.

Q.DOWN

Skok na kanálech dolů (např. o 10 kanálů).

Q.UP
Skok na kanálech nahoru (např. o 10 kanálů).

QRPák
Radioamatér, který s velmi skromným vybavením dosahuje perfektních výsledků. Tj. tam, kde by jiný potřeboval kilowatty, QRPák si postačí s watty nebo miliwatty.

PA
1. Konektor pro externí reproduktor.
2. Koncový stupeň.

PL
Kvalitní anténní šroubovací konektor používaný zejména u statických radiostanic. Kvalitní pouze pro KV, tedy včetně CB. Na vyšších kmitočtech nepouživat.
Užívá se značení PL-M = samec, PL-F = samice.

PM
Fázová (analogová) modulace (phase modulation). Modulační signál mění fázi nosné vlny. Používá se v elektrických hudebních nástrojích, jinak není příliš využívána.

PMR
Personal Mobile Radio. V obecné rovině se za PMR označuje elektronické kompaktní vysílací zařízení (radiostanice), které komunikuje bezdrátově s obdobným zařízením nebo s více PMR přístroji. V České republice mohou PMR vysílat na 8mi povolených kanálech v pásmu 446 až 446,1 MHz s omezeným vysílacím výkonem (do 0,5 W = max. 500 mW ERP).

POWER SAVE (PS)
Snížení spotřeby energie, respektive úspora odběru proudu.

PS
viz POWER SAVE.

PSV
Poměr Stojatých Vln nebo-li SWR. Viz SWR.

PSW
Tato zkratka nemá nic společného s PSV nebo SWR. Pokud ji někdo používá v souvislosti s měřením stojatých vln, tak je to amatér a mlžič.

PTT
Push To Talk. Stiskni a mluv. Stisk tlačítka na vysílačce, které aktivuje vysílací mód.

PW
viz PWR, je to to samé. Ať žijí radioamatéři! :-)

PWR
Zapnutí vyššího výkonu. (např. u CB vysílačky 4W provoz, jinak provoz třeba 0,6W).

RA
Zkratka překvapivě pro "rádio". Koukám, že zkratky v radioamatérství jsou efektivnější než těsnopisné zkratky. Však taky jich v testech na licenci je, jako když vytentuje.

RCL
Vyvolání kanálu z paměti.

Reflektometr
viz SWR.

RF-GAIN
Nastavení citlivosti vstupu přijímače, nebo chcete-li, úrovně vstupního-přijímaného signálu.

RIT
Rozladění vysílače proti přijímači.

RME
Uložení do paměti čísla daného kanálu.

ROGER BEEP
Zvukový signál, jež je vysílán do etéru po ukončení vysílání. Nemusí se říkat "přepínám". :-)

RPS
KDO POMŮŽE S VYSVĚTLENÍM TÉTO ZKRATKY? VYSKYTUJE SE NAPŘ. NA TLAČÍTKU VYSÍLAČKY ELIX 535. NAPIŠTE DO DISKUSE.

ROB
"Rádiový Orientační Běh". Pátrání se směrovou anténou a přijímačem po vysílačce.

RPT (REPEATER)
Funkce umožňující příjem a vysílání na dvou rozdílných kanálech. Možnost rozšířit vysílání i na jiný kanál nebo prodloužit dosah vysílání.

RIT
viz CLARIFIER.

RX
1. Příjem skupiny signálů.
2. Zkratka pro přijímač.
3. Režim přijímání.

S-metr
viz SRF.

SC
viz Scan

SCAN (SC)
Skener, pokud najde signál, který překračuje nastavení squelche (šumové brány), zastaví se. Pokud signál zmizí, za několik sekund radiostanice pokračuje ve skenování. Samozřejmě funkčnost závisí podle přístroje. Skenuje se buď celé pásmo, všechny kanály, nebo jen kanál jediný podle funkce v daném přístroji.

SQ
viz Squelch

SQL
Ne, není to transakční databáze. :-) viz Squelch

SPAN
Nastavení kroku ladění (zpravidla 100 Hz, 1 kHz a 10 kHz).

SPK
Speaker. Konektor pro připojení externího reprotuktoru/sluchátka.

SPONA
Přichycení stanice např. k opasku.

Squelch
Regulátor potlačení šumu. Šumivý zvuk, který se ozývá ze stanice, která je na příjmu, může být regulován funkcí, která se nazývá "šumová brána" nebo-li Squelch (SQ). Umí zlikvidovat obtěžující šum, který se ozývá ze stanice, která nic normálního nepřijímá. Tj. při určité úrovni šumu bude reproduktor vypnutý. Příliš "utažený" Squelch nepropustí šum, ale také slabší vysílání.

SRF
1. Poměrně nechutná zkratka, kterou na internetu v Google nebylo možno najít... Vyvodil jsem si, že se jedná o sílu přijímaného signálu něco jako "strong received frequency" možná daná zkratka také ukazuje kvalitu antény nebo-li zisk. Čím vyšší signál při porovnání různých antén, tím lepší kvalita antény, ne? :-)
Každopádně většinou je SRF zobrazeno na radiostanici buď nějakou ručičkou nebo škálografem. Síla od nuly do 10, 30 a více. Při nízké úrovni SRF a vysoce nastavené šumové bráně Squelch může dojít k aktivaci funkce SV = úsporný mód vysílačky, tato se vypne a periodicky zjišťuje sílu signálu, jakmile je signál nad určitou hodnotou, vysílačka se opět zapne. Aby se vysílačka nevypínala, stačí nastavit squelch na takovou míru, aby maslostroj neustále šuměl. Pak se nevypne a vy neustále monitorujete danou frekvenci bez ohledu na sílu signálu. Toto je zkušenost, kterou jsem vyvodil po hodině testování CB vysílačky bez manuálu. Kapišto? :-)
2. Orientační úroveň vysílaného výkonu.

SSB
Single Side Band. Modulace s jedním postranním pásmem nebo-li jednopásmová modulace. Může to být součtové nebo rozdílové pásmo. Používá se v oblasti amatérského vysílání. Amatérské vysílačky na frekvenci nižší jak 10 MHz používají LSB = Lower Side Band (Dolní postranní pásmo), na frekvenci vyšší jak 10 MHz USB = Upper Side Band (Horní postranní pásmo).

Střední vlny
Označení: SV/MW/AM
Je to elektromagnetické záření používané pro přenos rozhlasového vysílání v atmosféře. Jeho vlnová dálka je v oblasti mezi krátkými a dlouhými vlnami, tj. 520 - 1710 kHz, to odpovídá vlnové délce 175 - 576 m. Dobře se odrážejí od ionosféry, dokáží překonávat přírodní překážky, mají větší dosah (stovky kilometrů) než velmi krátké vlny (FM). Jejich šíření je méně energeticky náročné než u dlouhých vln. Při katastrofickém scénáři lze očekávat, že střední vlny budou používané pro vysílání v rámci státu. V případě zničení státu nebo větší oblasti, přelaďte na dlouho vlny nebo na krátké vlny.

Super krátké vlny
SHF, SKV, mikrovlny.
Kmitočtový rozsah je stanovený od 3 GHz do 30 GHz. Vlnová délka 10 - 100 mm. Využití SHF v tuto chvíli neznám, ale lze se domnívat, že SHF jsou využity například v mikrovlnkách.

SV
Jsme bez signálu (SRF), stanice periodicky vypíná a zapíná přijímač (zkoumá sílu signálu), tím se šetří zdroje energie (no, to je otázka :-)).

SVR
Tato zkratka nemá nic společného s SWR nebo PSV. Pokud ji někdo v této souvislosti používá, je to amatér a mlžič.

SWR (Standing Wave Ratio)
Standing Wave Ratio. Poměr stojatých vln, také PSV. Proces měření tzv. stojatých vln nebo označení přístroje na měření stojatých vln. Reflektometr, měřič činitele stojatého vlnění či PSV (poměru stojatých vln).
Proces, který slouží ke kontrole přizpůsobení antény. Škoda, že není součástí radiostanice, protože si jej nakonec radioamatér musí tak jako tak pořídit. Udává se v poměru X:1. X může nabýva až nekonečných hodnot. Vyjadřuje poměr výkonu elektromagnetické vlny postupující po vedení v dopředném směru od zdroje k zátěži vůči výkonu odraženého od nepřizpůsobení mezi impedancí vedení a zátěží. Vzhledem k tomu, že dopředná i odražená elektromagnetická vlna má stejný kmitočet (jen jiný výkon), vytvoří se v takovém případě na vedení stojaté vlnění, kde se na konkrétních místech vedení střídají maxima a minima VF napětí a minima a maxima VF proudu. Protože se lépe měří minima a maxima napětí stojatého vlnění, vyjadřuje se někdy také jako VSWR.

TNC
Kvalitní šroubovací konektor pro připojení antény. Používá se u modernějších ručních radiostanic. (např. Hygen 535)

TONE
Výška/hloubka zvuku při příjmu.

TONE ALERT
Zvuková signalizace hlásící aktivitu na daném kanále nebo frekvenci.

TRX
Síťový prvek, který umožňuje překlad toku informací z jednoho typu sítě na typ jiný. Jméno tohoto prvku je odvozeno z anglických slov TRANSmitter a reCEIVER, jinak vysílač a přijímač.

TX
1. Vysílání skupiny signálů.
2. Zkratka pro vysílač.
3. Režim vysílání.

U
Označení na polských rádiích. Zkratka pro přepnutí na VKV (65,5 - 73 MHz).

Ultra krátké vlny
UKV, UHF
Kmitočtový rozsah je stanovený od 300 MHz do 3 GHz. Vlnová délka se pohybuje v rozmezí od 0.1 m do 1 m. V tomto pásmu vysílají mobilní sítě GSM, vysílačky, některá pásma analogového televizního vysílání (DVB-T), internet. Rádiové vlny se v této oblasti šíří napřímo, jsou blokovány překážkami. Nevýhodou je omezený dosah vysílání, velké množství vysílačů, aby se signál dostal tam, kam má, k přijímači.V případě katastrofy s UKV příliš nepočítejte. Lze předpokládat, že síť vysílačů bude značně poškozená, navíc vyžaduje energii pro přenos na krátké vzdálenosti všude tam, kde se signál šíří.

Unlisák
Označení ze strany radioamatérů s licencí pro radioamatéry bez licence, kteří vysílají na vyhrazených pásmech, kde nemají co pohledávat.

UP
Tlačítko pro přepínání kanálů směrem nahoru (zpravidla o 1 kanál).

USB
Upper Side Band. Viz SSB.

Útlum odrazu
ang. Return Loss. Poměr výkonu odražené a dopředné elektromagnetické vlny zlogaritmujeme a vyjádříme v decibelech. Takže například  při nepřizpůsobení 3 : 1 (takové nepřizpůsobení získáme, pokud připojíme napáječ 50 Ohmů k zátěži o impedanci 150 Ohmů) se do zátěže přenese jen 75% výkonu, zatímco 25% výkonu se odrazí. Protože se odrazí 1/4 dopředného výkonu, bude útlum odrazu 6 dB (jde o odraz, tedy se prohodí čitatel a jmenovatel). Podobně, pokud se odrazí 10% výkonu, bude útlum odrazu 1/10, což v decibelovém vyjádření je 10dB - to odpovídá SWR (PSV) cca 1,93 : 1 (téměř 2 : 1). Pokud se od zátěže (antény) odrazí jen jedna setina výkonu (tedy od antény se u jednokilowattového vysílače vrátí odražený výkon 10W), bude útlum odrazu 20dB a SWR (PSV) cca 1 : 1,2

Vékávista
Radioamatér, který "pracuje" na VKV vlnách od 30 MHz a výše.

Velmi krátké vlny
Označují se také jako VKV, VHF, FM.
Vlnová délka je kratší než u krátkých vln a zahrnuje frekvence od 30 do 300 MHz, což odpovídá délce 1 m až 10 metrů. Do pásma FM spadá rozhlasové a televizní vysílání a využívá se také na přenos dat (internet). Dosah VKV je malý, proto s nimi při katastrofickém scénáři příliš nepočítejte. Vysílání v oblasti VKV bude nejspíš jedna velká hlušina.

VSWR
Voltage of standing wave ratio (poměr napětí stojatých vln) - jde o poměr amplitud napětí, nikoli výkonu. Ve své podstatě znamená (v rozměru VF napětí, nikoli výkonu) totéž, co SWR a proto by se také měl udávat v rozměru X : 1, kde X představuje rozdíl maxim a minim napětí stojaté vlny na vedení.

Zaklíčovat
viz klíčovat.

Zdroj:
poznatky autora (z manuálů k radiostanicím apod.)
http://www.blogovnik.cz/vhodne-radio-radioprijimac-pro-preziti-survival-201410171122.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioamat%C3%A9r
https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio_operator
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioamat%C3%A9rstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1zov%C3%A1_modulace
http://www.cbradio.cz/cb/funkce.php3
http://www.ok2kkw.com/xyz/psv_psw_a_co_z_toho.htm

--jun--
27.04.2016,21:43
Počet čtenářů: 0


název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2021 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 5.4.20), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v