Index krize v ČR.
Úvod Hledání On-line hry On-line testy Odkazník Registrace Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:602600
Tento rok:50806
Měsíc:2852
Včera:184
Dnes:111
Online:7
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Prohlížení článků  Citát dne: Demokracie, Oligarchie nebo Monarchie?
Citát dne: Demokracie, Oligarchie nebo Monarchie?

  V díle Dějiny od řeckého učence Hérodota jsem narazil na přepis rozhovoru mezi sedmičkou perských předních mocných, kteří svrhli vládu mága Smerdise. Po jeho svrhnutí se rozhodovali, kterou formu vlády Persie mají nastolit a Dareios, jeden ze sedmi, takto argumentoval:

...Myslím, že řekl Megabyzos správně to, co pověděl o množství. O vládě několika lidí (oligarchie pozn. aut.) to však správné nebylo. Neboť máme-li před sebou tři možnosti - a představme si je všechny dokonalé, jak nejlepší vládu lidu, tak i oligarchii a monarchii - pak tvrdím, že monarchie daleko nad ostatními vyniká. Nelze najít nic lepšího nad vynikajícího jedince. Při takových rozumových vlastnostech dovede lid bezvadně spravovat a rozhodnutí učiněná proti nepřátelům se tak dají nejlépe zachovat v tajnosti.  V oligarchii uplatňuje svou zdatnost ve prospěch celku více lidí, mezi nimi často vznikají mocné osobní záště; každý sám chce, aby byl nejpřednějším a aby jeho mínění převládala, a tím se dostávají do velikých vzájemných nenávistí, z nichž vznikají rozbroje, z rozbrojů vraždění a z vražd se dochází k monarchii. A to právě ukazuje, oč je vláda jedincova mnohem lepší. Když naproti tomu vládne lid, je vyloučeno, aby nedošlo ke špatnostem. Vloudí-li se špatnost do veřejných záležitostí, nevznikají tím mezi špatnými nepřátelství, nýbrž naopak mocná přátelství. Ti, kdo konají špatnosti ve veřejné správě, konají je svorně. Takové věci se dějí tak dlouho, až se někdo postaví lidu v čelo a počínání takových špatných lidí učiní přítrž. Za to ovšem dochází u lidu obdivu a z obdivovaného se stává samovládcem. Tím i on dokazuje, že je monarchie nejlepší. Mám-li vše shrnout do jediné myšlenky, odkud se nám dostalo svobody a kdo nám ji dal? Lid, či oligarchové, či jediný vládce? Jestliže nás jeden člověk osvobodil (naráží na činy perského vladaře, který osvobodil Peršany od nadvlády Médů pozn. aut. - u nás možná spojitost Masaryk versus Rakousko-Uhersko), pak jsem toho názoru, abychom se toho drželi a dále abychom nerušili zděděné obyčeje, neboť jsou dobré; to by nebylo k ničemu.

Jak správně čtenář uhádne, právě Dareios se následně stal mocným vládcem Peršanů a jeho jméno snají snad všichni dějepisci a kronikáři a budou ho znát, dokud bude lidstvo lidstvem. Persie za vlády Dareia vzkvétala a Dareios se dokonce odhodlal vést vojenskou výpravu (750 000 lidí + nechal údajně postavit most přes Bospor i Dunaj, aby mohli přejít) daleko za hranice do země Skythů (za Dunajem), kteří jej následně pro něj ostudně ze své země vyhnali. Ovšem i Skythové měli svého krále. Nevím, nevím, jak by se Skythové bránili, kdyby měli parlament, senát, ministry, předsedu vlády a prezidenta bez náležitých kompetencí. A všichni by rokovali o vhodné obraně před Dareiem. :-)

Vyjádření Dareiovo je staré více jak 2500 let.


--jun--
17.02.2016,14:40
Počet čtenářů: 0


název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2021 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 5.4.20), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v